Het aantal Duitse landbouwbedrijven neemt de komende dik twintig jaar met 60% af en het traditionele gezinsbedrijf maakt plaats voor organisatievormen waarin de bedrijfsleider geen eigenaar meer is.

Boerenfamiliebedrijven hebben volgens de Duitse raiffeisenbank DZ Bank, de tegenhanger van de Rabobank, problemen om de snelle ontwikkelingen in de agrarische sector bij te houden. Er dient fors geïnvesteerd te worden in digitalisering en schaalvergroting.

Daarnaast speelt vergrijzing een rol. Er is een gebrek aan opvolgers in traditionele familiebedrijven.

De komende twintig zal er een ingrijpende structuurontwikkeling in de Duitse landbouw plaatsvinden, voorspelt de DZ Bank. Als de prognose van deze instelling uitkomt, zijn tegen 2040 zo’n 60% van de landbouwbedrijven in Duitsland verdwenen.

Schaalgrootte

Duitsland telt momenteel nog zo’n 275.000 agrarische bedrijven. Dat zijn er rond 2040 dus nog maar 100.000.

De sector krimpt qua productie echter niet, want de schaalgrootte neemt navenant toe. Gerekend naar het areaal heeft een gemiddeld bedrijf over twee decennia 160 hectare in beheer, een kleine 100 hectare meer dan nu.

De werkgelegenheid in de primaire landbouw neemt desondanks af. Dat is een uitvloeisel van de digitalisering.

Zonder de seizoenskrachten mee te tellen, zakt het aantal arbeidsplaatsen naar 325.000. Dat komt neer op een halvering.

De digitalisering (‘landbouw 4.0’) zorgt tegelijkertijd voor een grotere doelmatigheid, wat resulteert in een stijging van de brutowaardevorming met ongeveer 15%, voorziet de DZ Bank.

Plaats een reactie

reacties

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief van Duitsland Vandaag!

Gelukt! Bedankt voor je aanmelding. Vanaf nu houden we je op de hoogte met nieuws uit Duitsland.