De Duitse vakbond IG Metall en werkgevers de metaalindudtrie hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

De nieuwe cao is geldig tot eind maart 2020 en zet waarschijnlijk de toon in de rest van Duitsland.

Volgens de werkgeversorganisatie Gesamtmetall komt het onderhandelingsresultaat overeen met een totale loonstijging van 7,7 procent over de gehele periode tot maart 2020.

Het onderhandelinsresultaat in Baden-Würtemberg is bereikt na de hardste onderhandelingen tussen de vakbond en de werkgevers seit tientallen jaren. IG Metall organiseerde diverse korte waarschuwingsstakingen die de werkgevers volgens deskundigen meer dan een miljard hebben gekost.

Flexibiliteit voor ouders, zorgverleners, ploegenarbeiders

Het motto van de vakbond IG Metall voor de CAO-onderhandelingsronde was “Werk dat past bij het leven”: iedereen die zich in een levensfase bevindt waarin meer tijd nodig is voor het gezin, moet het krijgen.

Dit doel wordt nu bereikt door keuzevrijheid tussen meer geld en meer vrije tijd

Loon

Vanaf april 2018 komt er een loonsverhoging van 4,3 procent voor de werknemers, plus een eenmalige vergoeding van 100 euro voor de periode van januari tot maart.

Daarnaast wordt vanaf 2019 een nieuwe looncomponent geïntroduceerd: de zogenaamde collectief overeengekomen bonus, afkorting T-ZUG. Het komt overeen met 27,5 procent van het maandsalaris en wordt in juli uitbetaald. Bepaalde werknemers kunnen echter kiezen: In plaats van de uitbetaling kunnen ze kiezen voor acht extra vrije dagen per jaar.

In juli ontvangt elke werknemer in Baden-Würtemberg ook een vast bedrag van 400 euro. In andere deelstaten zal dit bedrag iets lager zijn, omdat de lonen daar ook iets lager liggen dan in het zuidwesten van Duitsland.

Als een bedrijf het financieel moeilijk heeft kan dit vaste bedrag worden verlaagd en zelfs helemaal worden geannuleerd. Of de uitbetaling kan worden uitgesteld.

Werktijden

In principe krijgen alle fulltime medewerkers het recht om hun arbeidsduur tijdelijk te verkorten van 35 tot 28 uur per week voor een periode tussen een half en twee jaar. In feite kan de deeltijdfase ook langer dan twee jaar duren, omdat de reductie kan worden herhaald.

Dit fundamentele recht op tijdelijke arbeidstijd verkorting kan echter ook worden geweigerd. Bijvoorbeeld als meer dan tien procent van de werknemers in een bedrijf hun werktijd tijdelijk wil verkorten of als 18 procent al deeltijds wil werken, ongeacht of het nu de nieuwe of klassieke vorm van deeltijd is. Ook andere zogenaamde bedrijfsredenen kunnen tot weigering leiden, bijvoorbeeld als de betrokken werknemers sleutelfuncties hebben.

Als tegenprestatie krijgen werkgevers veel meer mogelijkheden om de werktijden voor andere werknemers tot 40 uur per week te verhogen.

Hoewel het percentage medewerkers in principe onveranderd blijft op 18 procent, zijn er nu uitzonderingen.

Als een bedrijf met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten kampt, kan het quotum worden verhoogd tot 30 procent. En in bedrijven met veel hoogbetaalde werknemers zelfs tot 50 procent.

Wat echt nieuw is, is dat bedrijven ook helemaal kunnen afzien van dit quotasysteem en in plaats daarvan kunnen kiezen voor het model van het arbeidstijdvolume van een bedrijf. Dit wordt berekend door het aantal werknemers te vermenigvuldigen met 35,9 uur per week – een bedrijf kan dan een willekeurig aantal werknemers met een 40-urige werkweek hebben zolang het totale aantal gewerkte uren niet wordt overschreden. Het doel van deze regeling: elke werknemer die zijn arbeidstijd tijdelijk verkort, zal automatisch andere werknemers toestaan hun arbeidstijd te verlengen.

Plaats een reactie

reacties

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief van Duitsland Vandaag!

Gelukt! Bedankt voor je aanmelding. Vanaf nu houden we je op de hoogte met nieuws uit Duitsland.