Na meer dan 24 uur verkennende onderhandelingen waren de drie fractievoorzitters Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) en vooral Martin Schulz (SPD) het zaterdagmorgen dan toch nog verrassend eens. Ze zijn overeengekomen om hun partijen aan te bevelen officiële coalitieonderhandelingen te starten voor een verlening van de gezamenlijke Grote Coalitie. Niet omdat ze het echt zo graag willen, maar omdat ze denken dat het niet anders kan.

Eigenlijk ligt de bal nu bij de SPD. Volgende week vindt er een grote partijconferentie van de SPD plaats. Daar zou de partij ja moeten zeggen tegen het voorstel om door te regeren met Merkel.

Fractievoorzitter Martin Schulz moet zijn partijgenoten overtuigen op basis van onderhandelingsresultaten die gunstig zouden zijn voor met name SPD kiezers.

Een van die resultaten zou een verandering van de ziektekostenverzekering moeten zijn. De SPD heeft tijdens de verkiezingscampagne hard geroepen dat het totale zorgverzekeringstelsel in Duitsland op de helling moet. De SPD wilde een zorgverzekering naar Nederlands voorbeeld. Daarvoor zou het tweeklassensysteem met fondsverzekeringen en particuliere verzekeringen moeten worden afgeschaft.

Die harde eis van de SPD wordt echter niet ingewilligd door CDU/CSU. Er is als tegemoetkoming naar de SPD wel een alternatief plan bedacht.

De leiders van de drie partijen zijn het eens geworden over een terugkeer naar gelijke financiering van de wettelijke ziektekostenverzekering. Dit betekent dat werkgevers en werknemers opnieuw in gelijke delen bijdragen betalen. Op dit moment wordt 14,6 procent in gelijke delen uitbetaald, terwijl de rest, die gemiddeld 1 procentpunt bedraagt, alleen door de werknemers wordt betaald.

De door het SPD verlangde verhoging van het hoogste belastingtarief zal niet komen. Volgens de Unie zullen er geen belastingverhogingen plaatsvinden.

Het pensioenniveau moet tot 2025 op 48 procent worden gehandhaafd, dat was ook een wens van de SPD.

Er wordt gezegd dat er vele uren zijn besteed aan de financiering van verschillende kostbare projecten op het gebied van belastingen, sociale zaken en gezondheidsbeleid.

CDU en CSU houden ondanks de bloeiende Duitse economie vast aan een sobere begroting. Hoewel de wensen van de drie partijen in totaal ongeveer 100 miljard euro zouden hebben gekost, blijft op aandrang van met name de CSU de financiële speelruimte beperkt tot maximaal 45 miljard euro.

Volgens uitgelekte berichten zal de solidariteitstoeslag in deze zittingsperiode met 10 miljard euro worden verlaagd. Inwoners van voormalig West-Duitsland betalen sinds de hereniging met Oost-Duitsland via de belastingen een solidariteitstoeslag om de voorzieningen en infrastructuur in de voormalige DDR op het niveau van het Westen te krijgen. De Westduitsers willen al jaren dat deze toeslag wordt afgeschaft, omdat volgens hen de voorzieningen in Oost-Duitsland inmiddels beter zijn dan in West-Duitsland. Die afschaffing komt er dus niet.

De Duitse kinderbijslag wordt in twee stappen verhoogd met 25 euro.

De immigratie van vluchtelingen moet worden beperkt tot een maximum van 180.000 tot 220.000 vluchtelingen. Dit was een eis van de CSU.

Ook de gezinshereniging van vluchtelingen met een beperkte beschermingsstatus moet strikt worden beperkt. Het moet voorlopig opgeschort blijven totdat er een nieuwe verordening is gevonden, en vervolgens beperkt blijven tot 1000 mensen per maand.

 

Plaats een reactie

reacties

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief van Duitsland Vandaag!

Gelukt! Bedankt voor je aanmelding. Vanaf nu houden we je op de hoogte met nieuws uit Duitsland.