Volgens politicoloog Julia Zilles van het Göttinger Instituut voor Democratieonderzoek heeft de enorme weerstand tegen de controversiële herontwikkeling van het station Stuttgart 21 de omgang met infrastructuurprojecten in Duitsland veranderd.

Twee weken voor een speciale vergadering van de Spoorweg Raad van Toezicht voor het prestigeproject Stuttgart 21 willen de tegenstanders van het project opnieuw mobiliseren. Naar verwachting zullen maandag ongeveer 2000 deelnemers de 400e demonstratie in Stuttgart bijwonen.

In 2010 liep een groot protest tegen het nieuwe station gigantisch uit de hand. De Duitse politie probeerde met harde hand de protestanten tegen te houden. Daarbij werden zelfs waterkanonnen, wapenstokken en traangas ingezet tegen kinderen. Duitsland reageerde geschokt.

De kosten van de bouw van het station in Stuttgart lopen ondertussen gigantisch uit de hand. Deutsche Bahn, de staat en de stad ruziën over wie de kosten moet dragen. Deutsche Bahn, of de staat en daarmee indirect de burgers die inspraak eisen.

De Duitse overheid en het bedrijfsleven zoeken naarstig naar een optimale open dialoog met de burgers, maar kampen daarbij met het dilemma dat door lange inspraakprocedures grote bouwprojecten niet of nauwelijks van de grond komen. De Duitsers kijken ook naar de werkwijze in Nederland.

“Stuttgart 21 is het voorbeeld geworden voor hoe het niet moet”, zegt Zilles, medewerker van het Göttinger Instituut voor Democratieonderzoek in Stuttgart in het weekblad Wirtschaftswoche.

Besluitvormers, bedrijven en overheden zouden zeer geïnteresseerd zijn in het vermijden van open flanken. “Er zijn vele vormen van participatie en informatie”, aldus Zilles.

De protestonderzoekster noemt de planning van de grote noord-zuid-elektriciteitsroutes een prominent voorbeeld waarbij met nieuwe inspraakprocedures geëxperimenteerd wordt.

De Duitse overheid wil een grote elektriciteitsverbinding met hoogspanningsmasten aanleggen tussen Noord- en Zuid-Duitsland. Deze verbinding, die wordt aangelegd door het Nederlandse bedrijf Tennet, moet de electriciteit die met windenergie in het noorden is gegenereerd naar Beieren transporteren.

Tennet heeft geprobeerd om naar Nederlands voorbeeld mensen met open communicatie en participatie mee te laten denken over de SüdLink route. “Deze casus laat zien dat zelfs met een voorzichtige aanpak de kritiek niet noodzakelijkerwijs uit de hand loopt”, zegt Zilles. “Wel waren er protesten die uiteindelijk leidden tot de beslissing om ondergrondse kabels aan te leggen.”

De politicoloog verklaart de lange adem van de tegenstanders van Stuttgart-21 door uit te leggen dat ze een Plan B hebben uitgewerkt. De kern van het alternatieve concept is de modernisering van het hoofdstation van Stuttgart. Ze hebben een visie die geïnspireerd is op de terugkerende problemen van het Stuttgart 21-spoorwegsysteem.

Plaats een reactie

reacties

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief van Duitsland Vandaag!

Gelukt! Bedankt voor je aanmelding. Vanaf nu houden we je op de hoogte met nieuws uit Duitsland.